Ze względu na stale zwiększającą się liczbę klientów firma rozpoczęła budowę nowego zakładu sortującego. Jego otwarcie planowane jest na 2015 rok, wówczas możliwości przerobowe znacząco wzrosną. Poniżej zdjęcia z obecnego stanu inwestycji oraz wizualizacja komputerowa.

reko19 do aktualności - nowa hala